เราคือศูนย์กลางกระจายผลผลิตทางการเกษตรจากมือผู้ปลูกสู่ผู้บริโภค เพื่อยกระดับผลผลิตการเกษตรของประเทศให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชหายาก/พืชมูลค่าสูง โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชท้องถิ่นและให้เกษตรกรในประเทศได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

สินค้า และ บริการ

แหล่งรวมผลผลิตทางการเกษตรและเมล็ดพันธ์ กล้าพันธุ์พืชหายาก ทั้งแบบอินทรีย์และแบบไฮโดรโปรนิกส์

 • ผักทานใบ

  ผักทานใบ

 • ไมโครกรีน

  ไมโครกรีน

 • สมุนไพร

  สมุนไพร

 • ผักทานผล

  ผักทานผล

 • เมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์

  เมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์

 • ผักทานใบ

  ผักทานใบ

 • ไมโครกรีน

  ไมโครกรีน

 • สมุนไพร

  สมุนไพร

 • ผักทานผล

  ผักทานผล

 • เมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์

  เมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์

  สินค้าแนะนำ

  เคล
  Kale
  เคล
  กรีนโอ๊ค
  Green Oak
  กรีนโอ๊ค
  เมล่อน
  Melon
  เมล่อน

  ลูกค้าของเรา

  • เนื้อแท้
  • OakWineValley
  • หมอกคาเฟ่
  • Aground
  • Hottobun
  • เนื้อแท้
  • OakWineValley
  • หมอกคาเฟ่
  • Aground
  • Hottobun